Tôi tin chắc rằng, đến một nửa sự...

Tôi tin chắc rằng, đến một nửa sự khác nhau giữa một doanh nhân thành đạt và không thành đạt chính là tính kiên trì.
Steve jobs