Thay vì dựng lên những bức tường. Chúng...

Thay vì dựng lên những bức tường. Chúng tôi giúp xây lên những cây cầu.
Mark zuckerberg