Động lực

Thay đổi kế hoạch, đừng bao giờ thay đổi mục tiêu.

— Sưu tầm

Dù bạn muốn làm gì thì hãy làm ngay đi, đã quá nhiều ngày mai rồi.

— Sưu tầm

Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khiến bạn bắt đầu.

— Sưu tầm

Có những người luôn đứng vững không hẳn vì họ cứng cáp. Chỉ đơn giản là vì biết không thể nương tựa vào ai, nên tự bản thân phải biết tự dựa vào sức mình.

— Sưu tầm

Nếu không thể thành niềm tự hào của bố mẹ được, ít nhất đừng khiến họ lao tâm khổ tứ nữa.

— Sưu tầm

Tôi là nam chính trong tiểu thuyết đời mình, tôi không thể chết được.

— Sưu tầm

Điều đau đớn nhất không phải là bạn đã thất bại, mà là vốn dĩ bạn có thể thành công.

— Sưu tầm

Tự tin chưa chắc thắng, nhưng không tự tin thì chắc chắn thua.

— Sưu tầm

Mạnh mẽ là khi bạn có thể tự xây nên 1 bản nền vững chắc từ những gạch đá mà người đời ném đá vào bạn.

— Sưu tầm

Hãy học khi người khác ngủ Lao động khi người khác lười nhác Chuẩn bị khi người khác chơi bời Và bạn sẽ có giấc mơ... khi người khác chỉ ao ước!

— William arthur ward

Bạn phải giỏi thì những nguyên tắc của bạn mới được tôn trọng

— Sưu tầm

Nếu bạn mang giới tính khác, bạn có yêu bạn của hiện tại?

— Sưu tầm

Không có con đường nào dài hơn chân, không có ngọn núi nào cao hơn người.

— Sưu tầm

Những tiềm năng của con người trong bước đường cùng luôn là những tiềm năng không thể tưởng tượng được, điều quan trọng là bạn có dám để bản thân mình ở vào bước đường cùng hay không?

— Sưu tầm

Đứng chờ ai đó đến để thay đổi cuộc đời bạn. Sẽ chẳng có ai đến cả đâu!!! Vì sao ư? Bạn đã thấy ai đứng giữa đường và chờ chính bản thân mình chưa?

— Sưu tầm