Động lực

Nếu muốn làm được việc lớn, trước hết hãy hạ cái tôi của mình xuống

— Sưu tầm

Bạn sẽ không biết mình mạnh mẽ thế nào, cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất.

— Sưu tầm

Nếu bạn cầu nguyện với Chúa, cho thấy rằng bạn tin vào năng lực của Chúa. Nếu Chúa không giúp bạn, cho thấy rằng Chúa tin tưởng vào năng lực của bạn.

— Sưu tầm

Tuổi trẻ là nguồn vốn đầu tư nhưng nếu không có sự nỗ lực, nó cũng sẽ chẳng còn giá trị gì.

— Sưu tầm

Khi nào bạn còn thở, thì khi đó vẫn còn cách để tháo gỡ khó khăn.

— Sưu tầm

Việc tuy nhỏ không làm không xong. Đường tuy ngắn không đi không tới

— Dolly

Dù có làm tốt mọi thứ đến đâu thì cũng sẽ có những người không thích mình.

— Tuệ nghi

Chúng ta đều bị giới hạn, không phải do khả năng, mà là do tầm nhìn.

— Sưu tầm

Việc này có vẻ khó. Nếu không khó thì tất cả mọi người đã làm được rồi.

— Sưu tầm

Đằng sau không ai chống lưng tuyệt đối không được ngã

— La

"Chúng ta sẽ trở thành những gì mà chúng ta nghĩ."

— Bb&rm

Tuổi trẻ không phải dùng để chơi bời, mà dùng để thoát nghèo, thoát khổ.

— Sưu tầm

Nếu muốn đạt được thực lực của mình, thì đừng bao giờ ngừng phấn đấu.

— Nguyễn tài Đức

Khi bạn đứng trên đỉnh núi, trên đầu bạn là cả trời sao...

— Sưu tầm

Nếu bạn không cố gắng, bạn không xứng đáng được sống cuộc đời mình mong ước.

— Sưu tầm