Sữa mẹ anh có thể cai, em nghĩ...

Sữa mẹ anh có thể cai, em nghĩ em là ai mà anh ko thể bỏ???
Nhập tâm