Nghe nói anh có nhiều tâm sự, Thật...

Nghe nói anh có nhiều tâm sự,
Thật tình cờ... em có cả vạn tâm tư!
Nam khểnh