Nếu có một ai đó làm chậm bước...

Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của mình, hãy nhẹ nhàng bước sang hướng khác.
Sưu tầm