Nếu cảm thấy bạn của trước kia rất...

Nếu cảm thấy bạn của trước kia rất huy hoàng, vậy là chứng tỏ bạn của hiện tại chưa đủ tốt.
Sưu tầm