Một buổi cafe không nói xấu, không phán...

Một buổi cafe không nói xấu, không phán xét ai, là một buổi cafe vô tri, vô nghĩa.
Sưu Tầm