Hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ.

Hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ.
Steve jobs