Gia đình là nhất. Vật chất là nhì

Gia đình là nhất. Vật chất là nhì
Tiểu iu