Đổi mới là điều tạo ra sự khác...

Đổi mới là điều tạo ra sự khác biệt giữa người lãnh đạo và kẻ phục tùng.
Steve jobs