Điều kiện ngoại cảnh tác động đến khả năng kiểm soát hành vi của trẻ như thế nào?

Một giả thuyết mới cho rằng các yếu tố bên ngoài có thể tác động đến khả năng điều hành và kiểm soát hành vi nội bộ ở trẻ em. Giả thuyết này được đưa ra dựa trên lý thuyết hệ thống.

Hiện tại, các nhà nghiên cứu đang áp dụng lý thuyết này vào phân tích chức năng điều hành hành vi ở trẻ nhỏ nhằm làm rõ những ảnh hưởng của chúng đối với việc học tập và các mối quan hệ xung quanh chúng.


Sự phát triển hành vi lúc còn nhỏ là cơ sở cho phát triển ở tuổi trưởng thành.

Giả thuyết này được trình bày chi tiết trong Quan điểm về Khoa học Tâm lý với nền tảng lý thuyết hệ thống động có nguồn gốc từ toán học và vật lý. Chúng được sử dụng để mô tả các tổ chức phức tạp như sự hình thành đám mây hay kiểu bay của các loài chim. Nghiên cứu của một nhóm trợ lý phát triển con người của Đại học Bang Washington, Sammy Perone đã sử dụng lý thuyết này để chứng minh chức năng điều hành và vai trò của chúng với việc học tập và các mối quan hệ xã hội của trẻ. Sự phát triển hành vi lúc còn nhỏ là cơ sở cho phát triển ở tuổi trưởng thành.

Perone đưa ra nhận định rằng: "Chức năng điều hành sử dụng các tín hiệu từ môi trường để định hướng hành vi con người kết hợp với kinh nghiệm và những chuẩn mực vốn có để đưa ra quyết định xử lý tình huống. Vì vậy, để thúc đẩy khả năng điều hành, trẻ em được khuyến khích tham gia vào nhiều hoạt động bên ngoài cơ thể."


Tín hiệu tác động đến hành vi của trẻ bao gồm các đồ trang trí trên tường, hình vẽ trang trí...

Trong môi trường học tập của trẻ, những tín hiệu tác động đến hành vi của trẻ bao gồm các đồ trang trí trên tường, bảng hướng dẫn bằng lời hay các hình vẽ trang trí. Loại bỏ các yếu tố gây xao nhãng từ môi trường bên ngoài, những yếu tố bên trong như việc ngủ đủ giấc hay ăn uống đầy đủ cũng ảnh hưởng đến chức năng điều hành ở trẻ.

Trước đây, phần lớn các giả thuyết cho rằng chức năng điều hành bao gồm ba quá trình riêng biệt bao gồm: trí nhớ ngắn hạn, kiểm soát ức chế (khả năng hạn chế hành vi) và sự linh hoạt trong nhận thức, cho phép các cá nhân chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác. Perone nói: "Những quy trình nhận thức khác nhau tạo nên chức năng điều hành khác nhau, do vậy suy nghĩ và hành xử có thể đa dạng trong những môi trường và hoàn cảnh khác nhau".


Suy nghĩ và hành xử có thể đa dạng trong những môi trường và hoàn cảnh khác nhau.

Lý thuyết mới được xây dựng dựa trên công trình của nhà khoa học nhận thức Sabine Doebel, người đã định nghĩa lại chức năng điều hành vào năm 2020 là "sự phát triển các kỹ năng trong việc kiểm soát hành vi". Perone và các tác giả từ Đại học Kansas và Đại học Tennessee đã mở rộng định nghĩa mới đó bằng cách đưa lý thuyết hệ thống động lực học vào giải thích, cách con người sử dụng yếu tố bên ngoài vào tổ chức hành vi của họ, qua đó thiết thực hóa đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em vì đó là nơi trẻ em đang suy nghĩ và hành xử và phát triển.

Theo VnReview