Anh vẫn luôn suy nghĩ lãng mạn là...

Anh vẫn luôn suy nghĩ lãng mạn là như thế nào... giờ anh biết rồi... có em thì mọi thứ đều trở nên lãng mạn.
Sưu tầm