- Anh không thể đứng nhìn em bên...

- Anh không thể đứng nhìn em bên người khác
- Vậy anh kê ghế mà ngồi
Sưu Tầm