UFO - Project Blue Book – Những Ẩn số/The Unknowns (Tổng hợp bởi Don Berliner)

Project Blue Book – Những Ẩn số/The Unknowns (Tổng hợp bởi Don Berliner)

Vào ngày 11/9/1951, Đại úy Edward J,Ruppelt tiếp quản quyền lực tại Dự án Grudge; một tháng sau, một phiên bản cải tiến được thành lập với cái tên Grudge II.

Battelle Memorial Institute – một công ty tư vấn chiến lược đặc biệt (Think-Tank) đã được yêu cầu chuẩn bị một nghiên cứu thống kê về các báo cáo UFOs đã thu được tính đến thời điểm đó. Vài tháng sau, vào tháng 3/1952, Grudge II chính thức được chỉ định trở thành Dự án Sách Xanh (Project Blue Book) – một dự án sẽ tồn tại đến năm 1969.

Điều này đã chẳng có gì đáng bất ngờ, tuy nhiên, vai trò sứ mệnh của Sách Xanh hoàn toàn khác với vai trò của cả 2 dự án Sign và Grudge. Phần lớn, cách tiếp cận của Blue Book được chỉ đạo bởi một Hội đồng được thành lập vào cuối năm 1952 bởi CIA, được gọi là Ban cố vấn Khoa học về UFO, hay phổ biến hơn là Ban Robertson (The Robertson Panel).

Mặc dù được xác định rằng có thiếu những bằng chứng rõ ràng để hỗ trợ quan điểm cho rằng UFO (Vật thể bay không xác định) có nguồn gốc từ ngoài Trái đất, tuy nhiên, Robertson Panel cảm thấy rằng việc “UFOs được nhìn thấy” thể hiện một mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia, có thể bị lợi dụng để tuyên truyền và chơi bài tâm lý bởi Liên Xô. Chính mối quan ngại này đã khiến cho Ban hội thẩm Robertson kết luận rằng những bí ẩn về UFOs cần được làm sáng tỏ. Và đây chính là vai trò được giao cho Blue Book.

Mặc dù đúng là một số nhân sự được chỉ định cho Blue Book (như Edward Ruppelt) đã thực sự quan tâm đến việc giải quyết những bí ẩn về UFO và thực hiện nhiều hành động đáng khen ngợi (trong việc công bố sự thật), tuy nhiên trong nhiều trường hợp, những lời giải thích thường đơn giản đến mức kỳ lạ, được đưa ra chỉ với mục đích cố gắng giải quyết càng nhiều trường hợp càng tốt.

Hơn nữa, bất chấp tất cả những lời thổi phồng vẫn tiếp tục bao quanh Blue Book, nó đã chỉ đơn thuần là một bài tập về Quan hệ công chúng và nhận được biên chế tối thiểu từ 1 nhân viên, 2 thư ký và một số những nhân viên đánh máy. Cho đến khi chính thức chấm dứt vào năm 1969, Blue Book vẫn tiếp tục đưa ra những lời giải thích “có vẻ đầy đủ” về UFO trong khi công việc thực sự vẫn diễn ra ở hậu trường.

Để làm bằng chứng cho điều này, hãy xem những điều sau đây được trích từ bản ghi nhớ của USAF năm 1969 do Chuẩn tướng C.H. Bolender, Phó Giám đốc Phát triển của Không quân.

“Các báo cáo về vật thể bay không xác định có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia được thực hiện theo JANAP 146 hoặc Hướng dẫn Không quân 55-11, và không thuộc hệ thống Sách Xanh.”

Trong suốt 20 năm tồn tại Project Blue Book đã ghi lại 12.618 báo cáo (về các trường hợp UFOs) trong đó “701 trường hợp vẫn chưa được giải quyết”.
Danh sách 701 báo cáo về UFOs này đại diện cho tất cả những lần UFOs được nhìn thấy nhưng “không giải thích được” – được ghi lại trong dự án Blue Book của không quân Mĩ – cuộc điều tra kéo dài 17 năm.
Danh sách này cung cấp Ngày, địa chỉ và số hồ sơ Blue Book cho các sự kiện.

Các tệp sau đây là tài liệu được biên soạn bởi Don Berliner – người đã biên soạn danh sách “Những Ẩn số/The Unknowns” của Project Bluebook.

(THE BLUE BOOK UNKNOWNS)

Các báo cáo về UFO không giải thích được từ các hồ sơ của Không quân Hoa Kỳ
Dự án Blue Book – Nghiên cứu về UFO.
Tổng hợp bởi Don Berliner, cho Quỹ Nghiên cứu UFO
(kết luận hoặc quan điểm được trình bày trong ấn phẩm này là quan điểm của (các) tác giả và không nhất thiết phản ánh ý kiến của Quỹ Nghiên cứu UFO, Inc.)

Ngoài ra, các bạn có thể tìm xem TV Series Project Blue Book đã được làm dựa trên những sự kiện có thật từ Dự án này để hiểu hơn cách dự án này hoạt động và Chức năng chính của các thành viên trong Dự án. Xem phim sẽ hiểu rõ hơn và sau đó đọc thêm danh sách này.

UFO - Project Blue Book – Những Ẩn số/The Unknowns (Tổng hợp bởi Don Berliner)

UFO - Project Blue Book – Những Ẩn số/The Unknowns (Tổng hợp bởi Don Berliner)